Marcello Malpighi

Włoski biolog, anatom i lekarz, twórca anatomii mikroskopowej. Studiował medycynę na uniwersytecie w Bolonii. W latach 1656-1691 był profesorem medycyny na tamtejszym uniwersytecie. Jednocześnie w latach 1657-1659 wykładał na uniwersytecie w Pizie, a w roku 1662 – w Mesynie. Od roku 1668 był honorowym członkiem naukowego Towarzystwa Królewskiego w Londynie – Royał Society. W roku 1691 z powodu czynionych mu przez kolegów lekarzy przykrości musiał porzucić karierę uniwersytecką i został osobistym lekarzem papieża Innocentego XII w Rzymie. Jeden z pierwszych uczonych, który zastosował mikroskop do badań tkanek zwierzęcych i roślinnych oraz wprowadził różne metody ich barwienia ułatwiające obserwację. W roku 1660 opisał czerwone ciałka krwi kręgowców, a rok później (1661) wykrył naczynia włosowate – najmniejsze naczynia krwionośne, stanowiące połączenia między tętnicami a żyłami. Tym odkryciem uzupełnił teorię krążenia krwi podaną przez Williama Harveya, profesora Królewskiej Szkoły Medycznej w Londynie, twórcę pierwszego prawidłowego opisu budowy i funkcjonowania krwi obi egu. W tym samym roku (1661) wykrył pęcherzykowatą strukturę płuc. Podczas badań mikroskopowych nerek odkrył w nich i opisał ... dalejErnest Malinowski

Polski inżynier kolejowy i drogowy. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. W latach 1825-1830 był uczniem słynnego Liceum Krzemienieckiego. Wraz z ojcem brał udział w powstaniu listopadowym – po jego upadku obaj zmuszeni byli udać się na emigrację. W Paryżu Ernest Malinowski ukończył szkołę średnią i w latach 1834-1836 studiował w Szkole Politechnicznej, a następnie w latach 1836-1838 w Szkole Dróg i Mostów. Po ukończeniu studiów wstąpił do francuskiego rządowego Korpusu Dróg i Mostów. Pracował we Francji i w Algierze. W roku 1848 był uczestnikiem powstania w Badenii, w którym walczono o utworzenie republiki (jego naczelnym wodzem był Polak, gen. Ludwik Mierosławski). W roku 1852 wyjechał do Peru, gdzie brakowało wykształconej kadry technicznej. Jako inżynier w służbie rządowej, projektował mosty, linie kolejowe i drogi. Zajmował się także fortyfikowaniem wybrzeża, w tym portu Callao nad Oceanem Spokojnym. Był profesorem uniwersytetu w Limie, jednym z założycieli peruwiańskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych i Towarzystwa Geograficznego w stolicy Peru. W 1859 roku przedstawił władzom peruwiańskim projekt transandyjskicj linii kolejowej, która miała biec od wybrzeża Oceanu Spokojnego, przez Andy, aż do dorzecza ... dalejBronisław Malinowski

Polski antropolog społeczny, socjolog i etnolog. Był synem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Lucjana Malinowskiego, językoznawcy. Na krakowskiej uczelni stadiował nauki przyrodnicze, a następnie etnologię i socjologię w Lipsku i w Londynie. W latach 1914—1918 przebywał wśród ludów pierwotnych na Nowej Gwinei i na Wyspach Trobrianda, gdzie przeprowadzał badania terenowe. Ich wyniki przyniosły mu światową sławę. W roku 1924 został wykładowcą na uniwersytecie w Londynie, a trzy lata później kierownikiem specjalnie utworzonej dla niego katedry antropologii społecznej na tym uniwersytecie. W latach 1930-1938 był jednym z kierowników Instytutu Kultur i Języków Afryki w Londynie. W roku 1938 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został profesorem Uniwersytetu Yale w New Haven. Mimo że w związku z działalnością naukową większość czasu spędzał poza krajem, o Polsce nigdy nie zapomniał. W czasie II wojny światowej objął kierownictwo Instytutu Polskiego w Nowym Jorku. Jego dorobek naukowy w dziedzinie antropologii i etnologii jest bardzo bogaty. Podczas pobytu wśród ludów prymitywnych wysp Oceanu Spokojnego prowadził analizę gospodarki, życia, systemu wierzeń i mitów, a także zwyczajów badanych grup etnicznych. ... dalej